Friday, October 29, 2010

mulat

Isa siyang anak ng Hostess. Ipinamigay siya ng kanyang walang pusong ina sa may-ari ng bar na siyang pinaglilingkuran niya ngayon bilang katulong. At ni hindi niya kilala kung sino ang kanyang ina. Pero alam niya, tiyak na anak siya ng isang Kano. Ng isang banyaga kaya. Dahil maputi ang kanyang balat. Mamula-mula ang kanyang buhok. Isa siyang mestiza. Mahigpit at mabagsik si Mr. Tiu, ang may-ari ng bar. At lihim siyang nagtataka kung bakit ngayon ay napakabait at napakabuti niyon sa kanya. Di niya malaman kung bakit. Isang gabi ay pinatawag siya nito sa kuwartong nasa itaas lang ng bar. Nagpapasok ng alak sa kanya. Iinom mag-isa. Kapapaligo lang ni Perla kung kaya't langhap na langhap pa ang bango ng sabon na kanyang ginamit. Habang ibinababa niya sa mesita ang tray ng alak na dala, pangisi-ngisi namang hagod siya ng tingin ni Mr. Tiu. Kinabahan siyang bigla. Nakadama siya ng nerbiyos at takot. Lalabas na sana siya ng silid nang pigilan siya ng kamay ng Intsik. "Huwak ka muna labas. Dito ka muna. Ako me ipapagawa sa iyo." Walang kibong naupo sa naroroong sopa si Perla. Kahit namumuo ang nerbiyos at takot sa kanyang dibdib ay patay-mali lang siya. Di siya nagpapahalata. At nagsimulang uminom na mag-isa ang Intsik. Pamaya-maya, iniabot sa kanya ang baso. Sinalinan siya nito ng konting alak. Ibig siyang painumin. "Naku, hindi po, Mr. Tiu, hindi po ako umiinom." "Aba, kailangan hangga't maaga, magsanay ka na. Di magtatagal, magtratrabaho ka na rin dito sa bar." Napilitang inumin ni Perla ang laman ng baso. Napangisi lang ang Intsik nang makitang nasaid ng dalagita ang laman. "Mabuti, ikaw sunod lang utos ko. Ikaw bibigyan ko pera. Taas ko iyong sweldo." "Salamat ho," ang naisagot lang niya. Sa kanyang pagkakaupo, unti-unti'y may naramdaman siyang kakaiba sa sarili. Parang may kung anong mainit na damdaming unti-unting sumasaklot sa kanyang katawan. At di niya kayang ipaliwanag iyon. Pero parang naghahangad ng kung paano ang murang-mura niyang kaselanan. Patingin-tingin lang sa kanya si Mr. Tiu. Waring pinapakiramdaman siyang maigi. Pagkuwa'y tumayo ito at tumabi sa kanya. Hinipuan siyang bigla. Dinaklot nito ang kanyang ga-santol pa lang na suso. Napamulagat na lang siya sa kabiglaanan. "Mr. Tiu?" ang nasabi na lang niya. "Huwak ka na tanggi, en," wika ng Intsik habang patuloy nitong nilalamas ang mga suso ng dalagita. "Ikaw masasarapan din, makikita mo." Bago nakahuma si Perla, naililis na ng Intsik ang kanyang palda. At ang ibaba naman niya ang hinipo at sinimulang salatin nito. Napahumindig ang dalagita. Ngunit di niya maitutuwang unti-unti na rin niyang nagugustuhan ang ginagawa ng kanyang amo. Marahil, may inihalo ito sa alak kung kaya't gayon na lamang ang init ng damdaming umaalipin sa kanya ngayon. Di pa rin masabi ni Perla kung ano ang nangyayari sa kanya. Tutol siya sa ginagawang iyon ng amo sa kanya pero nadarama rin niyang gusto rin niya.. Nawalan siya ng lakas para tumutol. Napaigtad si Perla nang maramdaman niyang totohanan nang sinalat nito ang kanyang kaselanan. Ipinasok nito ang kamay sa loob ng kanyang panty. Kinapa ng daliri ang kanyang kaselanan. Nilikot iyon ng nilikot. At di pa nakuntento, ipinasok ang isang daliri sa kanya. Bigla ang kiliti ng sarap na nadama ni Perla. Napapikit siya. At nagsimulang mapaungol. Pamaya-maya, tumayo ang lalaki at maliksing naghubad na ng pantalon. At sabik na hinatak sa naroong kama ang dalagita. Tila wala sa sariling napasunod lang si Perla. At inihiga siya sa kama ng amo. Doon hinubaran. Parang nakakita ng isang pagkasarapsarap na pagkain ang Intsik nang ganap nang mahubaran si Perla. Ang puti-puti ng katawan nito. Ang kinis-kinis. Kasibulan ang murang dibdib na bago pa lang halos namumukol. Pulampula ang mga utong na di pa man nakausli sa laman. At ang ibaba, tinutubuan na ng balahibong mamula-mula rin, katulad ng sa buhok nito sa ulo. Akala ni Perla ay dadapaan na siya ng amo. Pero hindi. Pumuwesto ito sa kanyang paanan at ibinuka ang kanyang mga hita. Damang-dama niya ang init ng hininga nito nang sabik at tila katal na ilapit nito ang mukha sa kanyang kaselanan. Nakangisi nang buong pagkagahamang saglit pang pinagmasdan ang mamula-mulang kabahagi ng dalagita. At manulo-nulo ang laway na lumabas ang dila nito. Muntik nang mapasigaw si Perla nang maramdaman niya ang pagdampi ng mainit at madulas na dilang iyon sa kanyang kaselanan. Lalo siyang nagkapilipit sa sarap. Pinanindigan siya ng balahibo. Gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Ngunit iyon ay bunga lang ng kakaibang sarap na ngayon lang niya nalalasap. Paulit-ulit ang ginagawang pagpasada ng dila ng Intsik sa hiyas ng pagkababae ni Perla. Pabiling-biling naman ang mukha ng dalagita dahil sa di matingkalang kasiyahan. Ngayon ay nararamdaman niya ang kung anong likidong lumabas sa kanya. Kaipala'y di alam ni Perla na nilalabasan na siya. Sanhi ng tindi ng kasiyahang ipinalalasap sa kanya ng Intsik Sa murang gulang ni Perla, naimulat na siya ng amo sa kasarapan ng sex. Nabigla pa si Perla nang biglang magbago ng posisyon ang Intsik. Itinapat nito ang kanya sa kanyang bibig. Dilat na dilat ang mga mata ni Perla. Nakayungyong sa kanya ang mahaba at tigas na tigas na kabahagi ng amo. "Isubo mo," ang narinig niyang sabi. Aywan kung bakit nagawa naman niyang sundin ang utos nito. Marahan niyang isinubo iyon? tinggap ng kanyang bibig. "Supsupin mo." Ang narinig na naman niyang wika nito. Muling tumalima si Perla. Hinawakan ang mahabang kabahagi nito at sinimulang supsupin iyon. Lalong nabuhay ang init sa kanyang dibdib. Nadagdagan ang pagnanasang kanyang nadarama. May kakaibang sarap na idinudulot iyon sa kanya habang patuloy lang ang kaniig sa ginagawa nitong pagdila sa kanyang kamuraan. Sa simula ay parang takot pa at ilag si Perla sa ginagawa niyang pagsupsop sa katangian ng kaniig. Ngunit nang lumaon ay parang di na niya mapigil ang sarili. May kung anong lakas na nagtataboy sa kanya upang pag-ibayuhin pang lalo ang kanyang ginagawang paglalaro at pagsupsop sa bagay na nakababad sa loob ng kanyang bibig. Sarap na sarap si Perla. Pakiwal-kiwal ang kanyang puwit. Lawang-lawa na ang kanyang harap. Musmos pa siya ngunit sagana na sa katas ang kanyang kaselanan. At siyang-siya naman si Mr. Tiu habang ninanamnam ang masaganang katas na lumalabas kay Perla. Ilang saglit pa, lalong nadama ni Perla na tumigas pa ang bagay na nakababad sa kanyang bibig. At mayroon nang malabnaw na katas na nagsisimula na ring lumabas mula roon. Walang lasa. Pero may dulot ding kiliti sa kanyang pagkababae. Nagsimulang kumakanyud-kanyod ang kaniig. At kung ilang ulit na naglabas-masok sa makipot na bibig ng dalagita ang tigas na tigas nitong kabahagi. At, pamaya-maya pa nga, muntik ng mabilaukan ang dalagita nang halos isagad ng kaniig ang kabahagi nito sa loob ng kanyang bibig. Mabuti na lang at dalawang kamay ang pagkakahawak nito rito. Napigil niya ang sagad na pagkakapasok. Muling nabigla si Perla nang maramdaman niya ang mainit na katas na pumupulandit sa loob ng kanyang bibig. Masama ang lasa. Mapait. Pero di niya nagawang tanggihan. Sarap na sarap siya sa lasa niyon. Lalo pa nga't nang sumabog iyon ay kasabay ding lumabas ang kanyang katas? ang ultimong lakas na kanyang maibibigay. Hindi tinigilan ni Perla ang pagsupsop habang mayroon pang katas na lumalabas mula sa hawak-hawak niyang kabahagi ng kaniig. Hanggang sa lumambot iyon sa loob ng kanyang bibig. Siyang-siyang tumayo si Mr. Tiu. "Ikaw masunurin. Iyan gusto ko sa iyo. Bibigyan kita pera. Ako tupad pangako ko sa iyo. Basta mula ngayon, ikaw akin na." At pagkasabi niyon, dumukot ito ng ilang tig-iisang-libo sa pitaka. Iniabot kay Perla na hubo't hubad pa ring nakahiga sa kama. Nanlalata pa rin dahil sa matagal nilang pagroromansa. Inot-inot na nagbangon si Perla. Lipas na ang kamunduhang umaalipin sa kanya. At ngayon ay waring hiyang-hiya na ang kanyang nadarama. Walang kibo siyang nagbihis. At walang paalam na lumabas ng kuwarto. Nang gabing iyon, sa kanyang pamamahinga ay di makatulog ang dalagita. Iniisip ang kapahamakang kanyang sinapit sa mga kamay ni Mr. Tiu. Kung anu-anong alalahanin ang sumasagi sa kanyang murang isipan. Dahil sa nangyari at namagitan sa kanila ni Mr. Tiu, lalong nagiging malabo ang kinabukasan para sa kanya. Kinabukasan, ipinatawag ni Mr. Tiu si Perla. Takbo ang boy sa silid-tulugan ni Perla. Pagkuwa'y hangos ding nagbalik. "Wala ho roon si Perla, Mr. Tiu. At wala na rin ang kanyang mga damit. Lumayas na!" *( W A K A S )*

 

  © 2009 Free Erotic Stories, True Erotic Stories, Adult Erotic Stories

True Contemplation Blogger Template by M Shodiq Mustika